ඉංග්‍රීසි චිත්‍රපටි

The Last Son (2021) Sinhala Subtitles | Upasiresi.com

Sam Worthington Isaac LeMay ලෙස රඟපායි, ඔහු 1800 ගණන්වල අගභාගයේදී ස්වදේශික ඇමරිකානු වැඩිහිටියෙකු වන Sierra Nevada: ඔහුගේ දරුවෙක් ඔහුව ඝාතනය කරනු ඇත. ඔහු ගණිකාවන් සඳහා නැඹුරුවක් ඇති මිනීමරුවෙකු බැවින්, විභව වැරදිකරු ඕනෑම සංඛ්‍යාවක් විය හැකි බැවින්, ඔහු දඩයම් කරමින් සහ තම දරුවන් පිටතට ගෙන යාමට ඉඩමේ සැරිසැරීමට තීරණය කරයි. ඔබ දන්නවා, ආරක්ෂිතව සිටීමට. “Avatar” හි ඕස්ට්‍රේලියානු තාරකාව වන Worthington ඔහුගේ පඳුරු රැවුල සහ මී ලොම් කබාය යටින් දුර සිට බොහෝ සෙයින් බලා සිටියි.

ඔහුගේ මෙහෙයුමෙන් පමණක් ඔහු නරක පුද්ගලයෙක් බව අපට නොතේරුණහොත්, එක් චරිතයක් නැවත නැවතත් කෑගසයි: “ඔහු යක්ෂයා! යක්ෂයා!” නමුත් වර්තිංටන් ඔහුගේ පොහොසත්, අනුනාද කටහඬද වෙනස් කර ඇත, ඒ වෙනුවට බොහෝ වයස්ගත මිනිසෙකුගේ උස් හඬින් කතා කිරීම, එය අවධානය වෙනතකට යොමු කරන බලපෑමකි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *