ඉංග්‍රීසි චිත්‍රපටි

Sing 2 (2021) Sinhala Subtitles | Upasiresi.com

Can-do koala Buster Moon සහ ඔහුගේ සියලුම තරු-සත්ව රංගන ශිල්පීන් ලෝකයේ දිදුලන විනෝදාස්වාද අගනගරයේ විස්මිත වේදිකා සංදර්ශනයක් දියත් කිරීමට සූදානම් වේ. ඇත්තේ එක් බාධාවක් පමණි — ඔහුට ලෝකයේ වඩාත්ම හුදකලා රොක් ස්ටාර් සොයා ඔවුන් හා එක්වීමට ඒත්තු ගැන්වීමට සිදුවේ. විශාල කාලීන සාර්ථකත්වයක් පිළිබඳ Buster ගේ සිහිනය ලෙස ආරම්භ වන දෙය, බිඳුණු හදවත පවා සුව කිරීමට සංගීතයේ බලය පිළිබඳ චිත්තවේගීය මතක් කිරීමක් බවට පත් වේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *