ඉංග්‍රීසි චිත්‍රපටි

No Time to Die (2021) Sinhala Subtitles | Upasiresi.com

ජේම්ස් බොන්ඩ් ක්‍රියාකාරී සේවයෙන් ඉවත්වීමෙන් පසු ජැමෙයිකාවේ සන්සුන් ජීවිතයක් ගත කරයි. කෙසේ වෙතත්, ඔහුගේ පැරණි සීඅයිඒ මිතුරා වන ෆීලික්ස් ලයිටර් පෙනී සිට උදව් ඉල්ලා සිටීම නිසා ඔහුගේ සාමය කෙටි කාලීන වේ. පැහැරගත් විද්‍යාඥයෙකු බේරාගැනීමේ මෙහෙයුම බලාපොරොත්තු වූවාට වඩා බොහෝ ද්‍රෝහිකමක් බවට පත්වේ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *