ඉංග්‍රීසි චිත්‍රපටි

Cruella (2021) Sinhala Subtitles | Upasiresi.com

එස්ටෙලා යනු විලාසිතා ලෝකයේ තමාටම නමක් ලබා ගැනීමට අධිෂ්ඨාන කරගෙන සිටින තරුණ හා දක්ෂ ග්‍රීෆ්ට් ය. ඇයට ඉක්මනින්ම සොරුන් යුගලයක් මුණගැසෙන අතර, ඔවුන් එක්ව ලන්ඩනයේ වීදිවල තම ජීවිතය ගොඩනඟා ගනී. කෙසේ වෙතත්, එස්ටෙලා විලාසිතා පුරාවෘත්තයක් වන Baroness von Hellman සමඟ මිත්‍ර වූ විට, ඇය තම දුෂ්ට පැත්ත වැලඳගෙන රෞද්‍ර සහ පළිගැනීමට නැඹුරු වූ Cruella බවට පත් වේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *