චිත්‍රපටි

Castle Falls (2021) Sinhala Subtitles | Upasiresi.com

දශක ගණනාවක නොසලකා හැරීමෙන් පසු, කාසල් හයිට්ස් රෝහල ඩයිනමයිට් වලින් පිරී ඇති අතර කඩා දැමීමට සූදානම්ව ඇත. කෙසේ වෙතත්, දැන් සිරගතව සිටින කල්ලි නායකයෙකු විසින් සොරකම් කරන ලද ඩොලර් මිලියන 3 ක මුදල් අතහැර දමා ඇති ගොඩනැගිල්ල තුළ සඟවා ඇති බව කිසිවෙකු දන්නේ නැත. දැන්, මංමුලා සහගත පාර්ශව තුනකට මුදල් අවශ්‍යයි — ඔවුන්ට එය සොයාගෙන පණපිටින් එළියට යාමට හරියටම විනාඩි 90ක් තිබේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *