ඉංග්‍රීසි චිත්‍රපටි

Wolf (2021) Sinhala Subtitles | Upasiresi.com

ඔහු මිනිසෙකුගේ සිරුරේ සිරවී සිටින වෘකයෙකු බව විශ්වාස කරමින්, ජේකබ් කනවා, නිදාගන්නවා සහ ජීවත් වන්නේ ඔහුගේ පවුලේ අයව කම්පනයට පත් කරවමිනි. ඔහුව සායනයකට යවන විට, ජාකොබ්ට සහ ඔහුගේ සතෙකුට බැඳුණු සම වයසේ මිතුරන්ට එන්න එන්නම දරුණු සුව කිරීමේ ප්‍රතිකාර ක්‍රමවලට මුහුණ දීමට සිදුවේ. කෙසේ වෙතත්, ඔහුට අද්භූත වල් බළලා මුණගැසුණු පසු, ඔවුන්ගේ මිත්‍රත්වය ප්‍රතික්ෂේප කළ නොහැකි උමතුවක් දක්වා වර්ධනය වන අතර, ආදරය වෙනුවෙන් ඔහුගේ සැබෑ ආත්මය අත්හැරිය යුතුද යන්න ජේකබ් තීරණය කළ යුතුය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *