ඉංග්‍රීසි චිත්‍රපටි

War of the Worlds: Annihilation [2021] Sinhala Subtitles | Upasiresi.com

දඬුවම් දෙන පිටසක්වල ආක්‍රමණයකින් පසු මවකගේ සහ ඇගේ පුතුගේ පැවැත්ම සඳහා ඇති එකම බලාපොරොත්තුව වන්නේ සිතාගත නොහැකි සත්‍යයක් සොයා ගැනීමයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *