ඉංග්‍රීසි චිත්‍රපටි

Vicky and Her Mystery (2021) Sinhala Subtitles | Upasiresi.com

ඔහුගේ බිරිඳගේ මරණයෙන් පසු, ස්ටෙෆන් කතා කිරීම නතර කළ 8 හැවිරිදි දියණිය විකී සමඟ කඳුකරයට යයි. දිනක්, විකී වනාන්තරයේ ඇවිදිමින් සිටියදී, ඇය රහසිගතව තබා ගැනීමට තීරණය කරන බලු පැටියෙකු සොයා ගනී. ඇය ඔහුට අභිරහස් ලෙස නම් කරයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *