චිත්‍රපටි වෙනත් භාෂා

Turning Red (2021) Sinhala Subtitles

Turning Red යනු Walt Disney Pictures සහ Pixar Animation Studios විසින් නිෂ්පාදනය කරන ලද Walt Disney Studios Motion Pictures විසින් බෙදා හැරීමට නියමිත ඇමරිකානු පරිගණක-සජීවීකරණය කරන ලද පැමිනෙන යුගයේ ෆැන්ටසි-විකට චිත්‍රපටයකි. එය අධ්‍යක්ෂණය කර ඇත්තේ Domee Shi (ඇයගේ විශේෂාංග අධ්‍යක්ෂණයේදී), Lindsey Collins විසින් නිෂ්පාදනය කරන ලද Shi සහ Julia Cho විසින් රචනා කරන ලද අතර Rosalie Chiang, Sandra Oh, Ava Morse, Maitreyi Ramakrishnan, Hyein Park, Orion Lee ගේ හඬින් රංගනයෙන් දායක වේ. Wai Ching Ho සහ James Hong. එය කාන්තාවක් විසින් තනිකරම අධ්‍යක්ෂණය කරන ලද පළමු Pixar චිත්‍රපටයයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *