ඉංග්‍රීසි චිත්‍රපටි

Tom and Jerry (2021) Sinhala Subtitles | Upasiresi.com

විසිතුරු හෝටලයක ඉහළ පෙළේ මංගල උත්සවයක් සංවිධානය කිරීමේ වගකීම Kayla සතු වේ. නමුත් ජෙරී නම් දඟකාර මීයා හෝටලය තුළ විනාශයක් සිදු කරන විට, ඇය ඔහුගෙන් මිදීමට ඔහුගේ පරම ප්‍රතිවාදියාගේ සහය ලබා ගනී.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *