ඉංග්‍රීසි චිත්‍රපටි

Together 2021 Sinhala Subtitles | Upasiresi.com

අගුලු දැමීමේ යථාර්ථය හරහා තමන් සහ ඔවුන්ගේ සම්බන්ධතාවය නැවත ඇගයීමට යුවළකට බල කෙරේ. ඇය පුණ්‍යායතන සේවිකාවක්, සරණාගත පුණ්‍යායතනයක සමස්ත යුරෝපය සඳහා සම්බන්ධීකාරකවරියකි. ඇය දන්ත වෛද්‍ය පියෙකුගේ සහ ‘පැරණි සමාජවාදී’ මවකගේ දියණියක් වන අතර තවමත් අවට සිටින එකම ආච්චියි. මේ අතර ඔහු බුටික් පරිගණක උපදේශන ආයතනයක් පවත්වාගෙන යන ස්වයං රැකියාවක් කරන, ස්වයං-සාදන ලද පුද්ගලයෙකි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *