ඉංග්‍රීසි චිත්‍රපටි

tick, tick…BOOM! (2021) Sinhala Subtitles | Upasiresi.com

නාට්‍ය රචක ජොනතන් ලාර්සන්ගේ ස්වයං චරිතාපදාන සංගීතය මත පදනම්ව. එය ප්‍රේමයේ සහ මිත්‍රත්වයේ පීඩනයේ සැරිසරන අතරේ, තමා වැරදි වෘත්තීය තේරීමක් කර ඇතැයි කනස්සල්ලට පත් වූ නිව් යෝර්ක් නගරයේ අභිලාෂක රචකයෙකුගේ කතාවකි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *