ඉංග්‍රීසි චිත්‍රපටි

The Witcher: Nightmare of the Wolf (2021) Sinhala Subtitles | Upasiresi.com

කුකුළා තරුණ මායාකාරියක් වන Vesemir, කාසියක් සඳහා රාක්ෂයන් මරා දැමීම ගැන සතුටු වේ. මහාද්වීපයේ භයානක නව බලයක් නැඟී එන විට, සමහර මායාකාරියන් මුදල් පමණක් නොවන බව Vesemir ඉගෙන ගනී.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *