කොරියානු චිත්‍රපටි

The Whole Truth (2021) Sinhala Subtitles | Upasiresi.com

සහෝදර සහෝදරියන් දෙදෙනෙකු තම ආච්චිලා සීයලාගේ නිවසේ බිත්තියේ අමුතු සිදුරක් මත පැකිළෙන විට, බිහිසුණු සිදුවීම් ඔවුන්ගේ පවුල පිළිබඳ නපුරු රහස් හෙළි කරයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *