ඉංග්‍රීසි චිත්‍රපටි

The Vault (2021) Sinhala Subtitles | Upasiresi.com

ස්පාඤ්ඤ බැංකුව යට සැඟවී ඇති අද්භූත, නොබිඳිය හැකි බලකොටුවක් ගැන ඉංජිනේරුවෙකු දැනගත් විට, ඔහු මුළු රටම ලෝක කුසලානය නරඹන අතරතුර පුරාවෘත්තයේ නැතිවූ නිධානය සොරකම් කිරීමට සැලසුම් කරන ප්‍රධාන සොරුන්ගේ කණ්ඩායමකට සම්බන්ධ වේ. දහස් ගණන් පාපන්දු ලෝලීන් වීදිවල ප්‍රීති ඝෝෂා නඟමින් සහ ආරක්ෂක හමුදා වසා දැමීමත් සමඟ, කාර්ය මණ්ඩලයට ජීවිත කාලය තුළ ලකුණු ලබා ගැනීමට ඇත්තේ මිනිත්තු කිහිපයක් පමණි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *