ඉංග්‍රීසි චිත්‍රපටි

The Unholy (2021) Sinhala Subtitles | Upasiresi.com

ඇලිස්, ශ්‍රවණාබාධ සහිත ගැහැණු ළමයෙකුට, කන්‍යා මරිය තුමියගේ දර්ශන ලැබීමෙන් පසු ඇසීමට, කථා කිරීමට සහ අසනීප වූවන් සුව කිරීමට පවා සමත් වේ. නමුත් මාධ්‍යවේදියෙක් මේ ගැන සොයා බලන විට ඔහු කුමන්ත්‍රණයක් හෙළි කරයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *