ඉංග්‍රීසි චිත්‍රපටි

The Tragedy of Macbeth (2021) Sinhala Subtitles | Upasiresi.com

බලයට කෑදර මැක්බත් මායාකාරියන් තිදෙනෙකුගෙන් අනාවැකියක් ලැබීමෙන් පසු ස්කොට්ලන්ත සිංහාසනය මත ඔහුගේ දැක්ම තබයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *