ඉංග්‍රීසි චිත්‍රපටි

The Suicide Squad (2021) Sinhala Subtitles | Upasiresi.com

මෙම කටුක හා පරීක්ෂණ කාලවලදී, ඩීසී ෆෑන්ඩෝම් සිදුවීම ඩීසී පෙම්වතුන්ට ආශීර්වාදයක් වූ අතර, සියදිවි නසා ගැනීමේ කණ්ඩායම නැවත පණ ගැන්වීම රසිකයන් විසින් දැක තිබේ. මෙම ලිපි මාලාවේ පළමු වාරිකය වූයේ ආදරණීය විකට පොත් සඳහා නිසි චරිත චාපයක් ලබා දීමේ උත්සාහයකි. දුෂ්ටයන් මිදීම සඳහා වීරයන් බවට පත් වූ අතර මිනී පෙට්ටියේ අවසාන නියපොතු වූයේ ජරෙඩ් ලෙටෝගේ ද ජෝකර් හි මුහුණ පච්ච සංස්කරණයයි. කෙසේ වෙතත්, දෙවන වාරිකය සියදිවි නසාගැනීම් බලකායේ 2 හි (ජේම්ස් ගන්ට ස්තූතියි) මාර්වල් ආකාරයේ නාට්‍යයක් ඇත.

අක්ෂර සංඛ්‍යා වලින් යුක්ත වන අතර, වාත්තු කිරීම පෙනුමෙන් යුක්ත වන අතර සෑම චරිතයක්ම අප මීට පෙර ඇවෙන්ජර්ස් සාගා හි දැක ඇති පරිදි කතාවට බලපෑමක් ඇති කරනු ඇත. එබැවින් සියදිවි නසාගැනීම් බලකායේ 2 හි විවිධ චරිත විශ්ලේෂණය කරමු!

2 Replies to “The Suicide Squad (2021) Sinhala Subtitles | Upasiresi.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *