ඉංග්‍රීසි චිත්‍රපටි

The Starling [2021] Sinhala Subtitles | Upasiresi.com

ලිලීට පාඩුවක් සිදු වූ පසු, සටන්කාමී ස්ටාර්ලින් ඇගේ නිහඬ නිවස අසල කූඩුව ගනී. දරුණු කුරුල්ලා ශෝකයෙන් පෙළෙන ලිලීට සමච්චල් කර පහර දෙයි. ස්ටාර්ලින්ව නෙරපා හැරීමට යන ගමනේදී, ඇය ජීවත් වීමට ඇති කැමැත්ත සහ ආදරය සඳහා ඇති හැකියාව නැවත සොයා ගනී.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *