ඉංග්‍රීසි චිත්‍රපටි

The Power of the Dog (2021) Sinhala Subtitles | Upasiresi.com

ආධිපත්‍යය දරන ගොවියෙකු තම සහෝදරයා නව බිරිඳක් සහ ඇගේ පුතා නිවසට ගෙන එන විට, අනපේක්ෂිත දේ සිදු වන තෙක් කෲරත්වය සමච්චල් කරමින් ප්‍රතිචාර දක්වයි.

One Reply to “The Power of the Dog (2021) Sinhala Subtitles | Upasiresi.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *