ඉංග්‍රීසි චිත්‍රපටි

The Pilot. A Battle for Survival 2021 Sinhala Subtitles | Upasiresi.com

දෙවන ලෝක යුද්ධයේ මෙහෙයුමක් අතරතුර, නිකොලායි කොම්ලෙව්ගේ ගුවන් යානය වෙඩි තබා බිම හෙළයි. ඔහු තම ගුවන් යානය දුරස්ථ වනාන්තර එළිපෙහෙළි කිරීමකදී බිමට ගෙන ඒමට සමත් වන නමුත් මිත්‍රශීලී ප්‍රදේශයකින් ඈත්ව සිටින ඔහු ශාරීරික හා මානසික විඳදරාගැනීමේ නිර්දය පරීක්ෂණයකට මුහුණ දෙයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published.