ඉංග්‍රීසි චිත්‍රපටි

The Night House (2020) Sinhala Subtitles | Upasiresi.com

2020 ජනවාරි මාසයේ සන්ඩන්ස් හි තිරගත වූ විට මෙය දැකීමට මා වාසනාවන්ත විය. මම ඒ වන විට t ටාහි ජීවත් වූ අතර සෑම විටම විශාල සිනමා රසිකයෙක් වී සිටිමි. මම එම වසරේ සන්ඩන්ස් හි චිත්‍රපට පහක් දුටුවෙමි, ඔවුන්ගේ මධ්‍යම රාත්‍රියේ චිත්‍රපටවල ඇති වූ භීෂණය, ඒ කිසිවක් හෝ ඒ වසරේ මා දුටු කිසිවක් රාත්‍රී නිවසට වඩා බියජනක නොවේ. අඩුවෙන් වැඩිය, කුමන්ත්‍රණය ඇත්තෙන්ම මට මලයි. ඔබ පාරම්පරික වැනි චිත්‍රපටවලට ඇලුම් කරන්නේ නම් සහ එය අනුගමනය කරන්නේ නම් එය ඔබට දශකයේ හොඳම චිත්‍රපටය වේ. එය කුමන්ත්‍රණයේ ඉතා අඳුරු වන අතර රළු තැනකට යන නමුත් මිනිසා, බියෙන් පිරී ඇති ගමනක් නම්, එය ඇගේ ස්වාමිපුරුෂයාට සිදු වූ දේ සහ වසරකට පසුව අප මිය ගිය විට කුමක් සිදුවේද යන්න ගැන සිතීමට ඉඩ සලසයි. ශබ්දය නැවත භාවිතා කරන ආකාරය පිළිබඳ චිත‍්‍රපටයට ගෞරවය හිමි විය යුතුය, ඊට වඩා වැඩි යමක් ඕනෑවට වඩා ලබා දෙනු ඇත. ජූලි මාසයේදී එය බැලීමට ගොස් රාත්‍රියේදී ඔබේ විදුලි පහන් සති ගණන් තබා ගන්න!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *