ඉංග්‍රීසි චිත්‍රපටි

The Mauritanian (2021) Sinhala Subtitles | Upasiresi.com

කියුබාවේ ගුවන්තනාමෝ බොක්කෙහි වසර හයක් සිරගත කරන ලද 9/11 ත්‍රස්තවාදියෙකු යැයි සැක කෙරෙන නඩුව විමර්ශනය කිරීමේදී විත්තියේ නීතිඥවරියක්, ඇයගේ සහකාරිය සහ හමුදා නඩු පවරන්නෙකු දුරදිග යන කුමන්ත්‍රණයක් අනාවරණය කරයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *