ඉංග්‍රීසි චිත්‍රපටි

The Matrix Resurrections (2021) Sinhala Subtitles | Upasiresi.com

ඔහුගේ යථාර්ථය කායික හෝ මානසික නිර්මිතයක් දැයි සොයා බැලීමට ඇන්ඩර්සන් හෙවත් නියෝට නැවත වරක් සුදු හාවා අනුගමනය කිරීමට තෝරා ගැනීමට සිදුවේ. ඔහු යමක් ඉගෙන ගෙන තිබේ නම්, එය තේරීමයි, මිත්‍යාවක් වුවද, තවමත් Matrix වෙතින් — හෝ ඇතුලට — එකම මාර්ගය වේ. Neo දැනටමත් ඔහු කළ යුතු දේ දනී, නමුත් ඔහු තවමත් නොදන්නා දෙය නම් Matrix පෙරට වඩා ශක්තිමත්, වඩා ආරක්ෂිත සහ ඉතා භයානක බවයි.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *