ඉංග්‍රීසි චිත්‍රපටි

The Marksman (2021) Sinhala Subtitles | Upasiresi.com

මෙක්සිකානු දේශසීමාවේ වෙසෙන විශ්‍රාමික මැරීන් භටයෙකු වන ජිම් හැන්සන් මවක් සහ පුතෙකු කාටෙල් විසින් දඩයම් කරන විට ඔවුන්ව බේරා ගැනීමට උත්සාහ කරයි. මව මිය ගිය පසු, ජිම් දරුවා චිකාගෝ වෙත රැගෙන යා යුතුය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *