ඉංග්‍රීසි චිත්‍රපටි

The Map of Tiny Perfect Things (2021) Sinhala Subtitles | Upasiresi.com

The Map of Tiny Perfect Things යනු 2021 ඇමරිකානු විද්‍යා ප්‍රබන්ධ රොමැන්ටික් හාස්‍ය නාට්‍ය චිත්‍රපටයක් වන අතර එය ඉයන් සැමුවෙල්ස් විසින් අධ්‍යක්ෂණය කරන ලදී, ලෙව් ග්‍රොස්මන්ගේ තිර රචනයකින්, ඔහුගේ එම නමින්ම කෙටිකතාවක් පාදක කර ඇත.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *