ඉංග්‍රීසි චිත්‍රපටි

The Many Saints of Newark (2021) Sinhala Subtitles | Upasiresi.com

තරුණ ඇන්තනි සොප්‍රානෝ හැදී වැඩෙන්නේ නිව්වාක්, එන්.ජේ., ඉතිහාසයේ වඩාත්ම කැලඹිලි සහිත යුගයක, ප්‍රතිවාදී මැර කල්ලිකරුවන් නැගී සිටීමට සහ සර්ව බලගතු ඩිමියෝ අපරාධ පවුලට අභියෝග කිරීමට පටන් ගන්නා ආකාරයටම මිනිසෙකු බවට පත්වේ. වෙනස්වන කාලයට හසු වී ඇත්තේ ඔහු පිළිම වන්දනා කරන මාමා වන ඩිකී මෝල්ටිසන්ටි වන අතර ඔහුගේ බෑණනුවන් කෙරෙහි ඔහුගේ බලපෑම සිත් ඇදගන්නා යෞවනයා සර්ව බලගතු මැර ප්‍රධානියා වන ටෝනි සොප්‍රානෝ බවට පත් කිරීමට උපකාරී වේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *