ඉංග්‍රීසි චිත්‍රපටි

The Man with the Answers (2021) Sinhala Subtitles | Upasiresi.com

කතාව දිගහැරෙන්නේ තරුණ වයසේ කිමිදුම් ශූරයෙක් පාදක කරගෙනයි. ඔහු තමන්ගේ මවගෙන් වෙන්වෙලා ජීවත් වන්නේ. හදිසි කාරණාවක් හේතුවෙන් මේ තරුණයාට තමන්ගේ මව බලන්න යන්න සිදුවෙනවා. ඒත් මව ජීවත් වෙන්නේ තවත් රටක. ඒ නිසා මේ තරුණයාට ලොකු චාරිකාවක් යන්න සිදු වෙනවා. ඒ අතරතුරදී ඔහුට හරිම අපූරු අමුත්තෙක් මුන ගැහෙනවා අහම්ඹයෙන්. මෙතැන් සිට තමයි කතාව ප්‍රේමණීය විදිහට දිගහැරෙන්න පටන් ගන්නේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *