ඉංග්‍රීසි චිත්‍රපටි

The Last Rite 2021 Sinhala Subtitles | Upasiresi.com

නින්ද අංශභාගයෙන් පෙළෙන වෛද්‍ය ශිෂ්‍යාවක් ඇයව ඇතුළතින් ඉරා දැමීමට අවශ්‍ය යක්ෂ බලවේගයකට ගොදුරු වේ. සනීපාරක්ෂාව සහ නොදන්නා අය අතර ඉරී ගිය ඇයට උපකාර සඳහා ප්‍රදේශයේ පූජකයෙකු සම්බන්ධ කර ගැනීම හැර වෙනත් විකල්පයක් නැත.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *