ඉංග්‍රීසි චිත්‍රපටි

The Last Duel (2021) Sinhala Subtitles | Upasiresi.com

ජීන් ද කැරෝජ් යනු යුධ පිටියේ ඔහුගේ නිර්භීතකම සහ දක්ෂතාවය සඳහා ප්‍රසිද්ධියට පත් ගෞරවනීය නයිට්වරයෙකි. Jacques Le Gris යනු ඔහුගේ බුද්ධිය සහ කථිකත්වය නිසා ඔහු උසාවියේ වඩාත්ම අගය කරන වංශාධිපතියෙකු බවට පත් කරයි. Le Gris Carrouges ගේ බිරිඳට දරුණු ලෙස පහර දුන් විට, ඇය ඇගේ ජීවිතය අනතුරේ හෙළන නිර්භීතකම සහ අභියෝගාත්මක ක්‍රියාවක් වන ඇයට පහර දුන් තැනැත්තාට චෝදනා කිරීමට ඉදිරියට යයි. ඉන් අනතුරුව සිදු වන සටනේ නඩු විභාගය, මරණය සඳහා වූ දරුණු ද්වන්ධ සටනක්, තිදෙනාගේම ඉරණම දෙවියන්ගේ අතේ තබයි.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *