ඉංග්‍රීසි චිත්‍රපටි

the ice age adventures of buck wild (2022) Sinhala Subtitles | Upasiresi.com

ද අයිස් ඒජ් ඇඩ්වෙන්චර්ස් ඔෆ් බක් වයිල්ඩ් යනු ජිම් හෙක්ට්, රේ ඩෙලෝරෙන්ටිස් සහ විලියම් ෂිෆ්‍රින්ගේ තිර රචනයකින් ජෝන් සී ඩොන්කින් (ඔහුගේ අධ්‍යක්ෂණයේ මංගල දර්ශනය) විසින් අධ්‍යක්ෂණය කරන ලද 2022 ඇමරිකානු පරිගණක සජීවිකරණ වික්‍රමාන්විත හාස්‍ය චිත්‍රපටයකි. එය Ice Age franchise හි හුදකලා භ්‍රමණයකි. චිත්‍රපටයේ වින්සන්ට් ටොං, ආරොන් හැරිස්, උත්කර්ෂ් අම්බුඩ්කාර් සහ ජස්ටිනා මචාඩෝ සමඟ සයිමන් පෙග් බක් වයිල්ඩ් ලෙස ඔහුගේ චරිතය නැවත නිරූපණය කරයි. 20th Century Animation සමඟින් Walt Disney Pictures විසින් නිෂ්පාදනය කරන ලද එය Disney+ මුල් චිත්‍රපටයක් ලෙස 2022 ජනවාරි 28 වන දින නිකුත් කරන ලදී. චිත්‍රපටයට සාමාන්‍යයෙන් විචාරකයින්ගෙන් සෘණාත්මක විචාර ලැබී ඇත.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *