චිත්‍රපටි හින්දි

The Harder They Fall (2021) Sinhala Subtitles | Upasiresi.com

නිකොලස් නම් සාමාන්‍ය තරුණ පිරිමි ළමයෙකු හිම සහිත උතුරට ත්‍රාසජනක ගමනක් ආරම්භ කරන්නේ එල්ව්ස්ගේ ප්‍රබන්ධ ගම්මානය වන එල්ෆ්හෙල්ම් සොයා ගැනීමේ ගවේෂණයක යෙදී සිටින තම පියා සොයා ය. ඔහු සමඟ Blitzen නම් හිස් මුවෙකු සහ විශ්වාසවන්ත සුරතල් මීයෙකු රැගෙන නිකොලස් ඉක්මනින්ම ඔහුගේ ඉරණමට මුහුණ දෙයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *