ඉංග්‍රීසි චිත්‍රපටි

The Green Knight (2021) Sinhala Subtitles | Upasiresi.com

ආතර් රජුගේ ප්‍රධාන බෑණනුවන් කැමලොට් හි පෙනී සිටින අද්භූත යෝධයෙකු වන ග්‍රීන් නයිට් සමඟ ගැටීමට නිර්භීත ගවේෂණයක් ආරම්භ කරයි. ඔහුගේ හිස අවදානමට ලක් කරමින්, ඔහු තම පවුලේ අය සහ උසාවිය ඉදිරියේ තමා ඔප්පු කිරීමට වීර වික්‍රමාන්විත ගමනක් ආරම්භ කරයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *