ඉංග්‍රීසි චිත්‍රපටි

The Godfather: Part 1 2021 Sinhala Subtitles | Upasiresi.com

මාෆියා පවුලක ප්‍රධානියා වන දොන් වීටෝ කොර්ලියෝන් තම අධිරාජ්‍යය ඔහුගේ බාල පුත් මයිකල්ට භාර දීමට තීරණය කරයි. කෙසේ වෙතත්, ඔහුගේ තීරණය නොදැනුවත්වම ඔහුගේ ආදරණීයයන්ගේ ජීවිත බරපතල අනතුරකට ලක් කරයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *