ඉංග්‍රීසි චිත්‍රපටි

The French Dispatch (2021) Sinhala Subtitles | Upasiresi.com

“The French Dispatch” හි ප්‍රකාශිත කථා එකතුවකට පණ පොවන මනඃකල්පිත 20වන සියවසේ ප්‍රංශ නගරයක ඇමරිකානු පුවත්පතක මුරපොලක පිහිටුවා ඇති මාධ්‍යවේදීන්ට ආදර ලිපියක්.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *