ඉංග්‍රීසි චිත්‍රපටි

The Forever Purge (2021) Sinhala Subtitles | Upasiresi.com

ඇඩෙලා සහ ඇගේ සැමියා වන ජුවාන් ටෙක්සාස් හි ජීවත් වන අතර එහිදී ඔහු ධනවත් ටකර් පවුල සඳහා ගොවිපලක් ලෙස සේවය කරයි. ජුවාන් ටකර් කුලදෙටුවන් වන කාලෙබ්ගේ සිත් ඇදගන්නා නමුත් එය ඔහුගේ පුත් ඩිලන්ගේ ඊර්ෂ්‍යා සහගත කෝපය අවුස්සයි. පිරිසිදු කිරීමෙන් පසු උදෑසන වෙස්මුහුණු ඝාතක කල්ලියක් ටකර්වරුන්ට පහර දෙන අතර, රට අවුල් ජාලයකට ඇද වැටෙන විට පවුල් දෙකටම එකට එකතු වී සටන් කිරීමට බල කරයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *