ඉංග්‍රීසි චිත්‍රපටි

The Feast 2021 Sinhala Subtitles | Upasiresi.com

ධනවත් පවුලක් වේල්ස් කඳුකරයේ පිහිටි නිවසේ රාත්‍රී භෝජන සංග්‍රහයක් පවත්වයි, ව්‍යාපාරික ගනුදෙනුවක් කිරීමට බලාපොරොත්තු වන දේශීය ව්‍යාපාරිකයෙකුට සහ ගොවියෙකුට සත්කාර කරයි. අද්භූත තරුණියක් පවුලේ වේටර්වරිය ලෙස පැමිණෙන අතර දේවල් හෙළිදරව් වීමට පටන් ගනී.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *