ඉංග්‍රීසි චිත්‍රපටි

The Electrical Life of Louis Wain (2021) Sinhala Subtitles | Upasiresi.com

ලුවී වේන් ඔහුගේ ඇදහිය නොහැකි ජීවිතය තුළ බොහෝ දේ විය: කලාකරු, නව නිපැයුම්කරු, ව්‍යවසායකයා සහ භාරකරු. අයාලේ යන පූස් පැටියෙකු හදා වඩා ගත් පසු, ඔහු ලෝක ප්‍රසිද්ධියට පත් කළ බළලුන්ගේ අසාමාන්‍ය රූප පින්තාරු කිරීමට ගියේය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *