ඉංග්‍රීසි චිත්‍රපටි

The Devil’s Light (2021) Sinhala Subtitles | Upasiresi.com

නිළියක වන ජැකලින් බයර්ස් මිසිසුගා හි ටොරොන්ටෝ නගරයෙන් පිටත හැදී වැඩුණු අතර ඇගේ B.A. කැනඩාවේ ඔන්ටාරියෝ හි ක්වීන්ස් විශ්ව විද්‍යාලයෙන් රංගනයෙන්. වේදිකාවේදී ඇය ටොරොන්ටෝ ෆ්‍රින්ජ් උළෙලේදී “මෙන්න”, සාමූහික නිෂ්පාදන සඳහා “අක්ෂර වින්‍යාසය”, රඟහල ඇක්වාරියස් හි “චෙස්” සහ ඕක්විල් ප්‍රසාංගික කලා මධ්‍යස්ථානයේ “ඇනී” සහ “පීටර් පෑන්” යන දෙඅංශයේම රඟ දැක්වීය. ඇයගේ පළමු රංගන භූමිකාව වූයේ නෝරා බ්‍රයිස් ලෙස සිෆීස් ඇසෙන්ෂන් ය.

The Devil’s Light (2021) Sinhala Subtitles | Upasiresi.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *