ඉංග්‍රීසි චිත්‍රපටි

The Colony (2021) Sinhala Subtitles | Upasiresi.com

ගගනගාමියෙකු පර්යේෂණ මෙහෙයුමක් අතරතුර දිගු කලක් විනාශ වී ඇති පෘථිවිය මත නැව මුහුදුබත් වේ. ඇගේ කාර්ය මණ්ඩල සගයන් මරා දැමීම හෝ තුවාල වීමත් සමඟ, මුඩුබිමේ ඉතිරිව සිටින ජනගහනයේ ඉරණම තීරණය කළ යුත්තේ ඇය පමණි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *