ඉංග්‍රීසි චිත්‍රපටි

The Card Counter (2021) Sinhala Subtitles | Upasiresi.com

විලියම් ටෙල් යනු සූදුවේ නියැලෙන්නෙකු සහ හිටපු සෙබළෙකු වන අතර ඔහු තම අතීතයේ සිට අන්‍යෝන්‍ය සතුරෙකුගෙන් පළිගැනීමට උත්සාහ කරන තරුණයෙකු ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීමට පිටත් වේ. කියන්න කාඩ්පත් සෙල්ලම් කිරීමට අවශ්‍යයි. හමුදා කර්නල්වරයෙකුගෙන් පළිගැනීමේ සැලැස්ම ක්‍රියාත්මක කිරීමට උදව් සොයන අවදානමට ලක්විය හැකි සහ කෝපයට පත් තරුණයෙකු වන සර්ක් ඔහු වෙත ළඟා වූ විට කැසිනෝ මාවතේ ඔහුගේ ස්පාටන් පැවැත්ම බිඳ වැටේ. සර්ක් සමඟ ඔහුගේ සම්බන්ධතාවය හරහා මිදීමේ අවස්ථාවක් ටෙල් දකී.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *