ඉංග්‍රීසි චිත්‍රපටි

The Boy Who Harnessed the Wind (2019) Sinhala Subtitles | සාගතය පැරදවූ සුළං බලය [සිංහල උපසිරසි]

නැගෙනහිර අප්‍රිකාවේ පිහිටි දූෂිත ආණ්‌ඩුවක් සහිත දුප්පත් රටක්.

නිමක් නැති ඉඩෝරයත් සමග පැමණි සාගතයක්.

කර කියා ගැනීමට දෙයක් නොමැතිව අසරණ වූ ජනතාවක්.

මේ සියල්ලට අභියෝග කරමින් ජීවිතය ජයගැනීමට වෙර දරන කොලු ගැටයෙක්.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *