ඉංග්‍රීසි චිත්‍රපටි

The Black Phone (2021) Sinhala Subtitles | Upasiresi.com

ෆිනී ෂෝ යනු ලැජ්ජාශීලී නමුත් දක්ෂ 13 හැවිරිදි පිරිමි ළමයෙකු වන අතර ඔහු දුක්ඛිත, වෙස්මුහුණු මිනීමරුවෙකු විසින් ශබ්ද විකාශන බිම් මහලක රඳවා ඇත. බිත්තිය මත විසන්ධි වූ දුරකථනයක් නාද වීමට පටන් ගත් විට, මිනීමරුවාගේ පෙර ගොදුරු වූවන්ගේ කටහඬ ඔහුට ඇසෙන බව ඔහු ඉක්මනින්ම සොයා ගනී — ඔවුන්ට සිදු වූ දෙය ෆිනීට සිදු නොවීමට වගබලා ගැනීමට ඔවුන් සූදානම්ව සිටිති.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *