ඉංග්‍රීසි චිත්‍රපටි

The Beatles: Get Back (2021) Sinhala Subtitles | Upasiresi.com

1969 ජනවාරි 30 වන දින ලන්ඩනයේ ඇපල් හි බීට්ල්ස්ගේ වහල ප්‍රසංගයේදී රූගත කරන ලදී. ලෙට් ඉට් බී චිත්‍රපටයේ භාවිතා කර ඇති දර්ශන. බීට්ල්ස් හි වහල උඩ ප්‍රසංගය යනු ඉංග්‍රීසි රොක් සංගීත කණ්ඩායම වන බීට්ල්ස් හි අවසාන මහජන ප්‍රසංගයයි. 1969 ජනවාරි 30 වන දින, යතුරුපුවරු බිලී ප්‍රෙස්ටන් සමඟ සංගීත කණ්ඩායම මධ්‍යම ලන්ඩන් කාර්යාලයක් සහ විලාසිතා දිස්ත්‍රික්කයක් පුදුමයට පත් කරමින් සංගීත කණ්ඩායමේ බහුමාධ්‍ය සංස්ථා ඇපල් කෝප්ස් හි මූලස්ථානයේ වහලයේ සිට සැවිල් රෝ 3 හි පෙර නොවූ විරූ ප්‍රසංගයක් පැවැත්වීය.

“ගෙට් බැක්” යනු බීට්ල්ස් විසින් පටිගත කරන ලද අතර එය රචනා කරන ලද්දේ පෝල් මැකාර්ට්නි විසිනි (ලෙනන්-මැකාර්ට්නි වෙත බැර වුවද), එය මුලින් 1969 අප්‍රියෙල් 11 වන දින තනි ගීතයක් ලෙස නිකුත් කරන ලද අතර “බීට්ල්ස් විත් බිලී ප්‍රෙස්ටන්” ලෙස සම්මාන ලැබීය. 1969 ජනවාරි 30 වන දින ලන්ඩනයේ සැවිල් රෝව් හි ඇපල් ස්ටූඩියෝස් හි වහලය මත සිදු වූ බීට්ල්ස්ගේ වහල උඩ කාර්ය සාධනයේ කොටසක් ලෙස ආපසු “ආපසු”, එහි සංස්කරණය කරන ලද පිටපතක් ලෙට් ඉට් බී චිත්‍රපටයට ඇතුළත් විය. “නැවත ලබා ගන්න” තුන් වරක් සම්පුර්ණයෙන්ම සිදු කරන ලදී. වහලයේ කාර්ය සාධනයේ අවසානය සනිටුහන් කළ තුන්වන කාලය තුළ, අසල පිහිටි කාර්යාල සේවකයින්ගෙන් පැමිණිලි ලැබුණු පොලිසිය විසින් බීට්ල්ස් බාධා කරන ලදී. පොලිසිය මල් එවාන්ස් සමඟ කතා කිරීමෙන් පසු ඔහු ලෙනන් සහ හැරිසන්ගේ ඇම්ප්ලිෆයර් ක්‍රියා විරහිත කළේ හැරිසන්ට ඒවා නැවත ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා පමණි.

The Beatles: Get Back (2021) Sinhala Subtitles | Upasiresi.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *