ඉංග්‍රීසි චිත්‍රපටි

The Batman (2022) Sinhala Subtitles | Upasiresi.com

චිත්‍රපටයේ සියයට තිහක් මේ වන විට රූගත කර ඇත. මම හිතන්නේ එය අනෙක් චිත්‍රපට වලින් ස්වාධීනව ඉතා සාර්ථක චිත්‍රපටයක් වනු ඇති බව පෙනේ. ට්‍රේලරයේ ඔවුන් තුර්කි බසින් කඩදාසි මත පෙළ සෑදීම ඉතා සතුටක්. මම හිතන්නේ නළුවාත් ගොඩක් සාර්ථකයි. ඔහු නරක චරිත කිහිපයක් රඟපෑ නමුත් ඔහු රඟපාන දේට සාධාරණය ඉටු කරයි.
නොලන්ගේ ඇත්තෙන්ම විශිෂ්ටයි. කෙසේ වෙතත්, සංසන්දනය කිරීම සඳහා වෙනත් චිත්‍රපටයක් පදනම් කර ගැනීම වැරදිය, විශේෂයෙන් එවැනි චිත්‍රපටයක් සඳහා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *