ඉංග්‍රීසි චිත්‍රපටි

Zeros and Ones [2021] Sinhala Subtitles | Upasiresi.com

ආසන්න ත්‍රස්තවාදී බෝම්බ ප්‍රහාරයක් නැවැත්වීමට රෝමයට කැඳවන ලද, සොල්දාදුවෙක් මංමුලා සහගත ලෙස සිරගතව සිටින ඔහුගේ සහෝදරයා පිළිබඳ පුවත් සොයයි — ප්‍රහාරය මැඩපැවැත්විය හැකි දැනුමක් ඇති කැරලිකරුවෙක්. අගනුවර අඳුරු වීදිවල සැරිසැරීමට, ඔහු වතිකානුව බිඳ වැටීමෙන් වළක්වා ගැනීම සඳහා අශුභවාදී හමුවීම් මාලාවක් වෙත දිව යයි.