ඉංග්‍රීසි චිත්‍රපටි

Yakuza Princess (2021) Sinhala Subtitles | Upasiresi.com

කවුද මේ යකුසා (Yakuza) කියන්නේ ? “ගොකුඩා” ලෙසද ජපානයේ හැඳින්වෙන “යකුසා” සංවිධානය ලොව බලවත්ම මැර කල්ලියක් ලෙස හඳුන්වන්න පුළුවන්. 17 වන ශතවර්ෂයේදී ජපානයේ ආරම්භ උන මේ සංවිධානාත්මක කල්ලියට 1960දී සාමාජිකයන් 200,000කට වඩා සිටියත් එම ගණන සීග්‍රයෙන් පහත බැස අද වන විට සමාජිකයන් 25,000කට අධික සංඛ්‍යාවක් සාමාජිකත්වය දරනවා. මේ කල්ලියේ ඇති දැඩි නීතී රීතී, ඔවුන්ටම ආවේනික […]