ඉංග්‍රීසි චිත්‍රපටි

Vivo (2021) Sinhala Subtitles | Upasiresi.com

කනෙක්ටිකට් හි වෙස්ලියන් විශ්ව විද්‍යාලයේ ලින්-මැනුවෙල් මිරැන්ඩා සිය සොෆෝමෝර් වර්ෂය “ඉන් ද හයිට්ස්” හි පළමු අවතාරය ලිවීය. ඕෆ් බ්‍රෝඩ්වේ, “ඉන් ද හයිට්ස්” නාට්‍යයට හොඳම සංගීතය, හොඳම පද රචනා ඇතුළු නාට්‍ය ඩෙස්ක් නාම යෝජනා 9 ක් ලැබී ඇති අතර එය විශිෂ්ට කාර්ය සාධනය වෙනුවෙන් සම්මානය දිනා ගත්තේය; හොඳම සංගීතය සඳහා ලුසීල් ලෝර්ටෙල් සම්මානය සහ පිටත විචාරක […]