ඉංග්‍රීසි චිත්‍රපටි

Vivo (2021) Sinhala Subtitles | Upasiresi.com

ඔහුගේ හිමිකරුගේ අවසාන ආශාව ඉටු කිරීම සඳහා, සුරතල් කිංකජූ වන Vivo, ඔහු නව මිතුරන් ඇති කර ගන්නා අතර ජීවිතයට නව අරුතක් සොයා ගන්නා සංගීත වික්‍රමයකට පිවිසෙයි.

ඉංග්‍රීසි චිත්‍රපටි

Vivo (2021) Sinhala Subtitles | Upasiresi.com

කනෙක්ටිකට් හි වෙස්ලියන් විශ්ව විද්‍යාලයේ ලින්-මැනුවෙල් මිරැන්ඩා සිය සොෆෝමෝර් වර්ෂය “ඉන් ද හයිට්ස්” හි පළමු අවතාරය ලිවීය. ඕෆ් බ්‍රෝඩ්වේ, “ඉන් ද හයිට්ස්” නාට්‍යයට හොඳම සංගීතය, හොඳම පද රචනා ඇතුළු නාට්‍ය ඩෙස්ක් නාම යෝජනා 9 ක් ලැබී ඇති අතර එය විශිෂ්ට කාර්ය සාධනය වෙනුවෙන් සම්මානය දිනා ගත්තේය; හොඳම සංගීතය සඳහා ලුසීල් ලෝර්ටෙල් සම්මානය සහ පිටත විචාරක […]