ඉංග්‍රීසි චිත්‍රපටි

veerapandiyapuram (2021) Sinhala Subtitles | Upasiresi.com

සුසේන්ද්‍රන් යනු එක් ශානරයකට සීමා නොවන සිනමාකරුවෙකි. ශීඝ්‍රයෙන් කඩාකප්පල්කාරී වාණිජ විනෝදාස්වාදයක් ඉදිරිපත් කිරීමෙන් පසු, ඔහු විශ්මිත ක්‍රියාදාම ත්‍රාසජනක චිත්‍රපටයක් සමඟින් එළියට එයි. ඔහුගේ උපාය මාර්ගයෙන් කොටසක් ක්‍රියාත්මක වන අතර සමහර අවස්ථාවලදී එය ක්‍රියාත්මක නොවේ. අධ්‍යක්ෂකවරයා ඔහුගේ නවතම චිත්‍රපටය වන Jai, වීරපාණ්ඩියපුරම් සමඟ විනීත ග්‍රාමීය ක්‍රියාදාම නාට්‍යයක් සඳහා අවශ්‍ය සියලුම අංග සහ පෙරළි ඇත, නමුත් සංයෝජනය […]